Lapset


Tarjoamme lapsille ja nuorille:

  • liikunnan iloa ja positiivisia kokemuksia
  • monipuolista, kehitys- ja herkkyyskaudet tukevaa harjoittelua
  • monipuoliset tilat ja välineet vartalon hallinnan, oman kehon painon koordinaation, nopeuden sekä ketteryyden ym. liiketaitojen harjoittamiseen
  • tukea ja valmiuksia eri urheilulajeihin


Käytämme harjoittelussa kiipeilyköysiä, voimistelurenkaita, erilaisia telineitä, boxeja ja muita toiminnallisen harjoittelun välineitä. Lisäksi tulossa mm. kiipeilyseinä ja -verkko. Ammattitaitoiset ja kokeneet ohjaajat vastaavat toiminnasta Tuemme lapsen positiivista suhtautumista liikunnallisuuteen ja omaan hyvinvointiin.

Muksujen tunti on tarkoitettu 7-10 – vuotiaille lapsille. Harjoittelu on leikinomaista ja tapahtuu pääasiassa oman kehon painoa hyväksikäyttäen. Harjoittelu tukee lapsen motorista kehitystä. Tunnilla tehdään lapsen hermo-lihasjärjestelmää, luustoa ja lihaksia sopivasti kuormittavia harjoitteita.

Lisäksi tuetaan lapsen ryhmässä toimimista, jokapäiväistä liikkumista ja leikkimistä.

Tunnin kesto on 45 minuuttia.
Mikäli lapsella on tuki- ja liikuntaelimistöön liittyviä liike- tai toimintarajoituksia, muistakaa ilmoittaa asiasta tunnin ohjaajalle; näin pystytään huomioimaan rajoitukset harjoittelussa.


Junioreiden tunti on tarkoitettu 10-13 -vuotiaille lapsille ja nuorille. Tunneilla opetellaan toiminnallisen harjoittelun liikkeiden oikeita suoritustekniikoita kevyillä vastuksilla ja omaa kehonpainoa hyväksikäyttäen. Harjoittelussa painotetaan keskivartalon lihaskestävyyttä sekä muuta kestovoimaa, jolla luodaan pohjaa tulevalle voimaharjoittelulle. Lisäksi harjoitetaan kehon liikkuvuutta esimerkiksi venyttelyin.

Murrosikäisen nuoren kasvu ja kehitys huomioidaan harjoittelussa, mm. kevyt voimaharjoittelu voidaan aloittaa kasvupyrähdyksen huippuvaiheen jälkeen.

Tunnin kesto on 45 minuuttia.
Mikäli lapsella tai nuorella on tuki- ja liikuntaelimistöön liittyviä liike- tai toimintarajoituksia, muistakaa ilmoittaa asiasta tunnin ohjaajalle; näin pystytään huomioimaan rajoitukset harjoittelussa.